ANIOŁ NUMER 842

Anioł Numer

Liczba 842 jest kombinacją wibracji liczby 8, energii liczby 4 i atrybutów liczby 2.Numer 8wiąże się z pewnością siebie, osobistą władzą i autorytetem, dawaniem i otrzymywaniem, prawdą i integralnością, rzeczywistością, niezawodnością i samodzielnością oraz manifestowanie pozytywnej obfitości . Numer 8 odnosi się również do koncepcji karma i Uniwersalne Duchowe Prawo Karmy. Numer 4emanuje cierpliwością, praktycznością i zastosowaniem, ciężką pracą i odpowiedzialnością, sumiennością, postępem, uczciwością i rzetelnością, pracowitością i determinacją w osiąganiu celów. Numer 4 odnosi się również do naszej pasji i popędu w życiu, a także odnosi się do energii Archaniołowie .Numer 2odnosi się do otwartości i miłości, partnerstwa i relacji, dwoistości, zdolności adaptacyjnych, wiary i zaufania, służenia innym, elastyczności, równowagi i harmonii, dyplomacji i mediacji, zrozumienia, wsparcia i zachęty oraz służenia misja duszy